Υπ.Εργασίας: Η 4η ημέρα της άδειας γονέων λόγω νόσησης παιδιών θα αποζημιώνεται στο 100% από τον ΕΦΚΑ

Σε αλλαγές προχωρά το υπουργείο Εργασίας όσον αφορά στις άδειες νόσησης λόγω κορωνοϊού. Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, οι εργαζόμενοι γονείς που παίρνουν άδεια λόγω νόσησης των παιδιών τους, θα λαμβάνουν το 100% των αποδοχών τους την 4η ημέρα έναντι 50% που ίσχυε ως τώρα.

Είναι μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής και προκειμένου να μετριαστούν οι αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Η 4η ημέρα της άδειας θα αποζημιώνεται στο 100% από τον ΕΦΚΑ και όχι στο 50%. Ότι δηλαδή ισχύει και για την ασθένεια του ιδιωτικού υπαλλήλου

Παράλληλα τονίζουν πως δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζομένους που κάνουν χρήση της άδειας λόγω νόσησης από κορωνοϊό.

Αναλυτικά οι αλλαγές, σύμφωνα:

Πρώτον, διευκρινίζεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της άδειας της νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό λαμβάνουν για τις τρεις πρώτες ημέρες το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη, και για την τέταρτη ημέρα λαμβάνουν το εκατό τοις εκατό (100%) των αποδοχών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.»

Δεύτερον, δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση του εργοδότη να δηλώνει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζομένους που κάνουν χρήση της άδειας λόγω νόσησης από κορωνοϊό

Τρίτον, καθορίζεται ότι μετά από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης για τις άδειες των εργαζομένων που νοσούν από κορωνοϊό, το άρθρο 15 του ν. 4722 εξακολουθεί να εφαρμόζεται μόνο για όσους εργαζόμενους τίθενται υποχρεωτικά σε απομόνωση λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και για τον αριθμό των ημερών που ορίζουν αυτά. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4722/2022, ο εργαζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία τεκμηριώνει ότι ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και η αναπλήρωση του χρόνου εργασίας αφορά στο σύνολο των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες της παραμονής σε απομόνωση.

SHARE