ΥΓΕΙΑ: Στο 87,99% αυξήθηκε το ποσοστό της CVC

Στο 87,99% αυξήθηκε το ποσοστό της CVC στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών “ΥΓΕΙΑ” ενώ στο 4,69% μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας Γιώργος Αποστολόπουλος σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, την 13η Δεκεμβρίου 2018, επήλθε μεταβολή κατά 3,32% στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα οι λοιπές Οντότητες CVC, ως αποτέλεσμα απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών του ΥΓΕΙΑ από την ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας που κατέχει άμεσα η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ και έμμεσα κάθε μία από τις λοιπές οντότητες CVC, διαμορφώθηκε από περίπου 84,67% -που κατείχε την 21η Νοεμβρίου 2018-, σε περίπου 87,99%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 269.022.251 κοινές ονομαστικές μετοχές του ΥΓΕΙΑ.

Εξάλλου, την 14.12.2018 η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις από 14.12.2018 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτει ότι σε 14.340.022 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου τα οποία προέρχονται από μετοχές που κατέχονται άμεσα από την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αποτελεί επιχείρηση ελεγχόμενη από τον Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο. Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές διαμορφώνεται σε 4,69%.

SHARE