Υγεία: Στις 27/6 η ΓΣ – Η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος

Το οικονομικό ημερολόγιο για το 2018 ανακοίνωσε η εταιρεία “Υγεία”.

Ειδικότερα:

Καταστάσεις Ετήσιων  Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2017:

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα δημοσιευθούν οι  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ  και της Εταιρείας (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ).

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών (Τηλεδιάσκεψη- Conference Call):

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 (5.00 μμ)

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 (5.00 μμ)

Η  Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος, για τη χρήση του 2017.

SHARE