Ξενοδοχεία: Τα 72 που παραμένουν ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα

Συνολικά 72 ξενοδοχεία θα παραμείνουν κατ’ εξαίρεση ανοιχτά σε όλη την χώρα έως τις 30 Απριλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιονδήποτε άλλων παροχών ή και υπηρεσιών κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα της κατ’ εξαίρεσης λειτουργίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 15.1.2020 έως και 30.1.2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ-1

ΠΙΝΑΚΑΣ-2

ΠΙΝΑΚΑΣ-3

ΠΙΝΑΚΑΣ-4

ΠΙΝΑΚΑΣ-5

ΠΙΝΑΚΑΣ-6

ΠΙΝΑΚΑΣ-7

ΠΙΝΑΚΑΣ-8

SHARE