Ξεκινά στις 19/2 το road show για την ΑΜΚ της πρώην Credicom νυν Praxia Bank

Το πρώτο εγχείρημα δημιουργίας νέας εμπορικής τράπεζας, μετά από πολλά χρόνια, ξεκινά τις επόμενες ημέρες, καθώς στις 19 Φεβρουαρίου έχει προγραμματισθεί η εκκίνηση των παρουσιάσεων από Citigroup και Axia Ventures για την αύξηση κεφαλαίου της Praxia Bank (σ.σ πρώην Credicom).

Όπως είναι γνωστό, πριν από ένα χρόνο, η Atlas Merchant Capital απέκτησε από την Credit Agricole το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Credicom, επιδιώκοντας να τη μετασχηματίσει σε τράπεζα παροχής ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών (π.χ εταιρικές χορηγήσεις, αποδοχή καταθέσεων, λιανική τραπεζική, βοηθητικές υπηρεσίες πληρωμών).

Στο παραπάνω πλαίσιο, αφού ολοκληρώθηκε η στελέχωση της επιτελικής ομάδας, υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Αν. Σακελλαρίου  και καταρτίστηκε λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο, η νέα τράπεζα είναι έτοιμη να βγει στις αγορές, ώστε μέχρι τον προσεχή Απρίλιο να έχει ολοκληρώσει την άντληση κεφαλαίων 200 με 250 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το teaser, που έχει δοθεί σε υποψήφιους επενδυτές, η αύξηση θα καλυφθεί κατά κύριο λόγο από νέους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Όπως έχει γράψει η στήλη Χαμαιλέων, περίπου τα 200 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καλυφθούν από νέους επενδυτές και τα υπόλοιπα από την Atlas Merchant Capital.

Στόχος είναι η προσέλκυση υψηλής ποιότητας θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι αφού υπογράψουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας και ελέγξουν τα στοιχεία της τράπεζας θα καλύψουν μέρος της αύξησης. Η διαδικασία του due diligence αναμένεται να τρέξει το Μάρτιο και η αύξηση να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.

Τα «φρέσκα» κεφάλαια, μαζί με τα υφιστάμενα (σ.σ  ο δείκτης Common Equity Tier I διαμορφωνόταν στις 31.12.2016 σε 91,7%) θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη εργασιών της νέας τράπεζας, με έμφαση στις χορηγήσεις λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η νέα τράπεζα θα δώσει έμφαση στην εξαγορά, αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση υ δανείων υπερδανεισμένων επιχειρήσεων, που όμως κρίνονται βιώσιμες.

Η εγχώρια οικονομία έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, μετά την κρίση, παρουσιάζοντας σημαντικές ευκαιρίες, λόγω της υπερσυγκέντρωσης μεριδίων αγοράς από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, των υψηλών περιθωρίων στις χορηγήσεις, της «δίψας» των επιχειρήσεων για νέα χρηματοδότηση ή σοβαρή αναδιάρθρωση δανεισμού και της υστέρησης στην υιοθέτηση διαδικασιών ψηφιακής τραπεζικής.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, το IPO της Praxia Bank αποτελεί, σύμφωνα με το teaser, ένα ελκυστικό στοίχημα για να ποντάρουν οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Με δεδομένο ότι η νέα τράπεζα ξεκινά χωρίς βάρη από το παρελθόν (σ.σ αμελητέο stock μη εξυπηρετούμενων δανείων) και το business plan έχει καταρτισθεί με γνώμονα την κερδοφόρο ανάπτυξη εργασιών, η Praxia, σύμφωνα με τους συμβούλους διαθέτει την ευκαιρία να αναδειχθεί στην πρώτη ελληνική challenger bank, δηλαδή τράπεζα με μικρό μέγεθος, ψηφιοποιημένες εργασίες και εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς εργασιών.

Όπως δήλωσε πρόσφατα η διευθύνουσα σύμβουλος της Praxia, κα. Αν. Σακελλαρίου, στόχος της τράπεζας είναι να διαθέτει, ως το 2022, χαρτοφυλάκιο δανείων 4 δισ., μερίδιο αγοράς 2%, δίκτυο 40 καταστημάτων και 500 εργαζόμενους, αναπτύσσοντας τα μεγέθη της με γνώμονα την κερδοφορία και την ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου.

Εμπορική τράπεζα μετά από…δύο βήματα

Η μετεξέλιξη της Praxia Bank σε εμπορική τράπεζα προβλέπεται με βάση τα όσα αναφέρονται στην αναλυτική λογιστική κατάσταση της χρήσης 2016 να διενεργηθεί στα εξής στάδια:

* Αρχικά η έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση μεσαίων και μεγάλων εταιρειών. Ταυτόχρονα, χάρη στην επέκταση της άδειας, θα μπορεί να δέχεται καταθέσεις και για το λόγο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων. Οι υποδομές διαδικτυακής τραπεζικής (internet banking) και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (mobile banking) θα ενισχυθούν περαιτέρω.

* Μέσα σε διάστημα 3 με 4 ετών θα αξιολογηθεί η επέκταση της τράπεζας σε άλλα προϊόντα λιανικής τραπεζικής καθώς και σε προιόντα και υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η νέα οργανωτική δομή και το επιχειρησιακό μοντέλο της τράπεζας έχουν σχεδιασθεί παράλληλα με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για το βασικό τραπεζικό σύστημα και τις περιφερειακές εφαρμογές. Το σχέδιο προβλέπει ανάπτυξη εργασιών, μέσω τριών βασικών «καναλιών»: της ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων, της κινητής τηλεφωνίας (mobile banking) και της διαδικτυακής τραπεζικής (Online Banking).

Σημειώνεται ότι η Credicom Consumer Finance ειδικευόταν, παραδοσιακά, στην καταναλωτική πίστη και σε προιόντα που καλύπτουν την αγορά αυτοκινήτων. Από το 2013, μετά από απόφαση της μητρικής Credit Agricole, η τράπεζα διέκοψε τις νέες εργασίες (μοντέλο περιορισμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων), περιοριζόμενη στην είσπραξη των απαιτήσεών της.

SHARE