Βουλγαρία: Δέσμη μέτρων από την Κεντρική Τράπεζα για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών

Δέσμη μέτρων που θα αυξήσουν τη ρευστότητα των εμπορικών τραπεζών κατά περίπου 4,5 δισ. ευρώ, ενέκρινε η Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας (ΒΝΒ), σε μια προσπάθεια περιορισμού του αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και τη βουλγαρική οικονομία.

Τα μέτρα αποσκοπούν στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος και στην ενίσχυση της ευελιξίας του, ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των περιορισμών που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η BNB θα επιτρέψει στις εμπορικές τράπεζες να επωφεληθούν από το συνολικό κέρδος για το 2019, με ποσό περίπου τα 800 εκατ. ευρώ. Επίσης, καταργεί τις αντικυκλικές προβλέψεις για το κεφαλαιακό αποθεματικό για το 2020 και το 2021 και προβλέπει ότι η πρόσθετη ρευστότητα στο σύστημα ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ θα προέλθει από τη μείωση των ξένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των βουλγαρικών εμπορικών τραπεζών.

Επιπλέον, η BNB θα εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του νομισματικού συμβουλίου, την κυκλοφορία μετρητών, τα συστήματα πληρωμών και την τραπεζική εποπτεία.

SHARE