Βόμβα εταιρικών ομολόγων 13 τρισ. στην παγκόσμια οικονομία – 4 τρισ. δολάρια για ανανεώσεις τα επόμενα 3 χρόνια

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στα τέλη του 2018, το χρέος των εταιρικών ομολόγων έχει ξεπεράσει τα 13 τρισ. δολάρια. Πρόκειται για ένα μέγεθος αντίστοιχο με αυτό του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ

Οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα πρέπει να αποπληρώσουν ή να αντλήσουν νέα δάνεια αξίας άνω των 4 τρισ. δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Παρά τη μείωση της καθαρής έκδοσης ομολόγων πέρυσι (σ.σ.: εκδόσεις νέων ομολόγων μείον τις αποπληρωμές παλαιών), ο όγκος του εταιρικού χρέους έφθασε σε επίπεδα – ρεκόρ μετά από μία δεκαετία που οι εταιρείες προσέφευγαν στην έκδοση ομολόγων εν μέσω των χαμηλών επιτοκίων-ρεκόρ σε πολλές χώρες.

«Σημαντικό είναι ότι η καθαρή έκδοση επενδυτικά διαβαθμισμένων ομολόγων έγινε αρνητική το 2018, υποδηλώνοντας μία μειωμένη διάθεση ρίσκου μεταξύ των επενδυτών. Το μόνο άλλο έτος που συνέβη αυτό τις δύο τελευταίες δεκαετίες ήταν το 2008».

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγηση Standard & Poor’s ανέφερε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η έκδοση ομολόγων αντιμετωπίζει μετωπικούς κινδύνους από τις αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, την αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit και τη βραδύτερη ανάπτυξη στην Κίνα και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Αν και οι εταιρείες ήταν όλο και περισσότερο εξαρτημένες από την έκδοση χρέους, η ποιότητα των ομολόγων που εκδίδανε μειώθηκε σε γενικές γραμμές.

Το ποσοστό των ομολόγων με αξιόχρεο ΒΒΒ- (που είναι η τελευταία βαθμίδα στην κλίμακα της επενδυτικής διαβάθμισης) αντιστοιχούσε στο 54%, που είναι το υψηλότερο ιστορικά καταγεγραμμένο από το 1980, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Σε αυτό το φόντο, οι εκδότες εταιρικών ομολόγων στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες αποπληρωμές από το 2020 τα επόμενα τρία χρόνια. «Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, όταν οι ανάγκες αναχρηματοδότησης των εκδοτών αυξάνονται, το κόστος δανεισμού θα αυξηθεί αναπόφευκτα», σημειώνει η έκθεση.

 

SHARE