Volvo: Ρεκόρ πωλήσεων – κερδών το 2017

Àλ縻ÇÏ´Â ¸¶Æ¾ ·é½ºÅ×µå º¼º¸±×·ì ȸÀå (¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ·ùÈ¿¸² ±âÀÚ = º¼º¸±×·ì ¸¶Æ¾ ·é½ºÅ×µå(Mr. Martin Lundstedt) ½ÅÀÓȸÀåÀÌ 17ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï °­¼­±¸ ¿Ü¹ß»êµ¿ ¸ÞÀÌÇʵå È£ÅÚ¿¡¼­ ¿­¸° ¿­¸° ±âÀÚ°£´ãȸ¿¡¼­ Àλ縻À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2016.3.17 [email protected]/2016-03-17 14:06:59/

 

H σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo ανακοίνωσε ότι τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου του 2017 κατέγραψαν άνοδο κατά 11% και ότι το 2017 η εταιρεία πέτυχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις της και το μεγαλύτερο λειτουργικό κέρδος (στο τρίμηνο ήταν 7,33 εκατ. κορώνες) στην ιστορία της.

Η Volvo, σύμφωνα με το MarketWatch, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα του δ’ τριμήνου ήταν 11,62 δισ. δολάρια (91,70 δισ. κορώνες Σουηδίας), ξεπερνώντας τις προσδοκίες (που έκαναν λόγο για 88,23 δισ. κορώνες).

Η Volvo, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας Martin Lundstedt, στο 2017, βελτίωσε την κερδοφορία της κατά 9,1%.

SHARE