Βογιατζόγλου: Αύξηση στον κύκλο εργασιών το α’ εξάμηνο

Αύξηση 3% εμφάνισε ο ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems το α’ εξάμηνο του 2019 και ανήλθε σε 12.499 χιλ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 523 χιλ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Α’ Εξαμήνου 2019, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE έκλεισε στα 12.499 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,02% σε σχέση με το αντίστοιχο  Α’ Εξάμηνο του 2018 (12.132   χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 4.198 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 7,65% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2018 (3.900 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.266 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 998 χιλ. Ευρώ το  Α’ Εξάμηνο 2018. Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 791 χιλ. Ευρώ  έναντι κερδών ύψους 777 χιλ. Ευρώ το  Α’ Εξάμηνο 2018, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 523 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 650  χιλ. Ευρώ το  Α’ Εξάμηνο 2018).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 8.674 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,53% σε σχέση με το αντίστοιχο Α’ Εξάμηνο 2018 (8.720 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 2.922 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 1,50% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2018 (2.878 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 776 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 693 χιλ. Ευρώ το  Α’ Εξάμηνο 2018). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 621 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 848 χιλ. Ευρώ το  Α’ Εξάμηνο 2018 ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 494 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 756 χιλ. Ευρώ το  Α’ Εξάμηνο 2018.

SHARE