ΤτΕ: Αλλαγή σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Την αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού της Συμυμβουλίου ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος

Γιάννης Στουρνάρας (Διοικητής)
Θεόδωρος Μ. Μητράκος (Υποδιοικητής)
Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης (Υποδιοικητής)
Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος(Σύμβουλος)
Γεώργιος Ι. Καρανίκας (Σύμβουλος)
Θεοδόσιος Σ. Πανάικας (Σύμβουλος)
Ιωάννης Α. Ρέτσος (Σύμβουλος)
Αθανάσιος Ι. Σαββάκης (Σύμβουλος)
Δημήτριος Α. Σιδέρης (Σύμβουλος)
Νικόλαος I. Σκορίνης (Σύμβουλος)
Όλγα Π. Χαρίτου (Σύμβουλος)
Χρήστος Δ. Χατζηεμμανουήλ (Σύμβουλος)

SHARE