Trastor: Άλμα στα έσοδα – Κέρδη έναντι ζημιών στο α΄εξάμηνο

Tη σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2019 τα οποία ανήλθαν σε €2.568 χιλ. έναντι ζημιών €306 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ανακοίνωσε η Trastor.
Αύξηση επίσης της τάξεως του 53,2% παρουσίασαν και τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου και ανήλθαν σε €3.938 χιλ. έναντι €2.571 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δεκαπλασιάσθηκαν εντός του Α’ εξαμήνου του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε €4.366 χιλ. από €423 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) υπερδιπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε €835 χιλ. έναντι €377 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018.
Την 30η Ιουνίου 2019, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιελάμβανε 50 εμπορικά ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα), υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 113 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία €163.564 χιλ. έναντι €113.251 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Η Εταιρεία κατά το A’ εξάμηνο του 2019 επένδυσε κεφάλαια ύψους €18,7 εκατ. για την αγορά 4 επενδυτικών ακινήτων και εξαγόρασε 4 εταιρείες με ισάριθμα ιδιόκτητα ακίνητα εύλογης αξίας €29,6 εκατ., τα οποία συνολικά συνέβαλαν στην αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και στην δημιουργία σημαντικών υπεραξιών.
Εντός του Α’ εξαμήνου του 2019 ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών του ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους €3.570 χιλ. έναντι κερδών €112 χιλ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2019 ανήλθε σε €85.099 χιλ. ή €1,055 ανά μετοχή.

SHARE