Τραπεζικές μετοχές: Με καλή “προίκα” τις εκτιμήσεις των οίκων αξιολόγησης, μένει να αποδείξουν ότι μπορούν να δώσουν καλές αποδόσεις το 2022

Οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχουν για το 2022 πολλά να δείξουν και κυρίως πολλά να αποδείξουν, στη σημαντική ακόμα μερίδα των επενδυτών που εξακολουθούν να παραμένουν δύσπιστοι για τις αποδόσεις που μπορούν να επιτύχουν. Πάντως, η  επιβεβαιωμένη πολύ καλή πορεία των κόκκινων δανείων, το “πακέτο” του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διαχειριστούν και η κερδοφορία – υπόσχεση πως θα είναι σε θέση σε αμέσως επόμενη φάση να αμείβουν τους μετόχους μέσω μερισμάτων, δημιουργούν αισιοδοξία.

Οι τραπεζικές μετοχές έχουν μία καλή “προίκα” από τα τέλη του 2021, τις τελευταίες αναλύσεις των οίκων αξιολόγησης, που μένει να δούμε αν θα αξιοποιήσουν.

Η JP MORGAN

Για τους τρεις τραπεζικούς τίτλους (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα) ο αμερικανικός οίκος JP MORGAN στις 14 Δεκεμβρίου 2020 θέτει σύσταση «overweight» με τις τιμές στόχους να ορίζονται μέχρι και το τέλος του 2023, ενώ για τη μετοχή της Πειραιώς διατηρεί την «ουδέτερη» σύσταση.

Συγκεκριμένα, για τη μετοχή της Alpha Bank η τιμή στόχος ορίζεται στα 1,60 ευρώ από 1,50 προηγουμένως, και με την τρέχουσα τιμή να κυμαίνεται πέριξ των επιπέδων των 1,04 ευρώ, κάτι που συνεπάγεται ένα upside της τάξεως των 53,8% περίπου. Για τη μετοχή της Eurobank η τιμή στόχο ορίζεται στα 1,30 ευρώ από 1,20 προηγουμένως, τη στιγμή που η μετοχή διαπραγματεύεται στα 0,889 ευρώ, ήτοι περιθώριο ανόδου κοντά στο 46,23%.

Από την άλλη, η JP Morgan αυξάνει σημαντικά την τιμή στόχο για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στα 4 ευρώ πλέον από 3,30 ευρώ και με την τρέχουσα τιμή στα 2,78 ευρώ περίπου. Η τιμή αυτή συνεπάγεται ένα περιθώριο ανόδου της τάξεως του 43,88%.

Για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς η JP Morgan συνεχίζει να διατηρεί «ουδέτερη» θέση με τη νέα τιμή στόχο να ορίζεται στα 2 ευρώ πλέον από 1,90 ευρώ προηγουμένως, τη στιγμή που η μετοχή διαπραγματεύεται πέριξ των 1,299 ευρώ. Κάπως έτσι η JP Morgan αναμένει μια άνοδο της τάξεως του 53,9% περίπου.

Η Bank of America

Η νέα τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι στα 1,45 ευρώ, για τη Eurobank στα 1,15 ευρώ και για την Εθνική στα 3,30 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς η τιμή στόχος έχει προσαρμοστεί μετά και το reverse split λόγω αύξησης κεφαλαίου στα 1,40 ευρώ (τάση -4,6%).

Τα βασικά συμπεράσματα της BofA Global Research για τις ελληνικές τράπεζες και την οικονομία είναι ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν το τεράστιο πρόγραμμα πωλήσεων μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPEs) που οδηγεί σε βελτιωμένο προφίλ κινδύνου και χαμηλότερο μελλοντικό σχηματισμό NPEs.

Οι τράπεζες θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο σχέδιο ανάκαμψης με τον εντοπισμό και τη συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Η ανάπτυξη είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της κερδοφορίας (όχι μόνο για την απομόχλευση κινδύνου) και σε γενικές γραμμές αναμένει ότι οι τράπεζες θα επιτύχουν σε αυτή την προσπάθεια.

Ο αμερικάνικος οίκος τονίζει πως το να “γυρίσει η σελίδα” στο μέτωπο των NPEs, σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν θα κληθούν να αναλάβουν έκτακτες απώλειες στο μέλλον, θα αυξήσουν τις κεφαλαιακές τους βάσεις και σε κάποιο στάδιο θα είναι σε θέση να αμείβουν τους μετόχους μέσω μερισμάτων.

Ωστόσο, μια διαρκής βελτίωση της κερδοφορίας χρειάζεται ανάπτυξη, όπως τονίζει. Πιστεύει ότι οι νέοι όγκοι δανείων θα ενισχυθούν έντονα από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι προβλέψεις για απώλεια δανείων θα μειωθούν και το κόστος θα βελτιωθεί επίσης.

Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες θα χάσουν τα έσοδα από τα NPEs, η πίεση στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια είναι πιθανό να παραμείνει και σε κάποιο στάδιο όλες οι τράπεζες θα πρέπει να εκδώσουν τίτλους AT1s. Πάντως, όπως καταλήγει, αναμένει ότι η κερδοφορία τους θα ανακάμψει σημαντικά.

 

Η HSBC

Σε αναβάθμιση των συστάσεων για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η HSBC στις 19 Νοεμβρίου 2020.

Επίσης ανέβασε  την τιμή στόχο για την Eurobank στα 1,3 ευρώ ανά μετοχή από 1 ευρώ προηγουμένως και για την Εθνική  στα 3,55 ευρώ ανά μετοχή από 3,4 ευρώ προηγουμένως.

Όπως τονίζει η HSCB, οι ελληνικές τράπεζες φαίνονται ελκυστικά αποτιμημένες με discount 45% σε σχέση με τις τράπεζες της περιοχής των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολή και Αφρικής (EEMEA), σε ότι αφορά το P?TBV του 2022, παρά τον καλύτερο δείκτη ROTE, προσαρμοσμένο για το υψηλότερο risk premium και τα πιο αδύναμα νομίσματα στην περιοχή της ΕΕΜΕΑ. Επιπλέον, βρίσκονται σε discount περίπου 40% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες παρά το γεγονός ότι έχουν αντίστοιχα επίπεδα ROTE.

Ανασκόπηση Χρηματιστηρίου: Άνοδος 10,43% του ΓΔ το 2021 – Οι κερδισμένες και οι χαμένες μετοχές

SHARE