Τράπεζες: Συμφωνία με ΟΤΟΕ για αυξήσεις μισθών 5,50% σε βάθος τριετίας

Σε συμφωνία κατέληξαν σήμερα η ΟΤΟΕ και οι εκπρόσωποι των τραπεζών όσον αφορά την αύξηση των μισθολογικών απολαβών των εργαζομένων και την υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η σύμβαση η οποία αναμένεται να εγκριθεί αύριο από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, θα έχει διάρκεια 3 ετών και προβλέπει σωρευτικά αυξήσεις στους μισθούς 5,5%. Ειδικότερα προβλέπονται αυξήσεις 2% από 1/10/2022, 1% από 1/12/2023 και 2.5% από 1/12/2024.

Ο εισαγωγικός μισθός για τους υπαλλήλους διαμορφώνεται στα 1019.13 ευρώ. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει επίσης ρήτρα διατήρησης της απασχόλησης , κάτι το οποίο αποτελούσε βασικό αίτημα της ΟΤΟΕ καθώς ο κλάδος θα συνεχίσει να συρρικνώνεται.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες δηλώνουν ότι θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και δεσμεύονται ότι δε θα προχωρήσουν σε απολύσεις προσωπικού για οικονομοτεχνικούς λόγους.

Η αύξηση των μισθών στην κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ θα συμπαρασύρει περαιτέρω τους μισθούς των τραπεζοϋπαλλήλων, καθώς στις περισσότερες τράπεζες υπάρχει ενεργή και επιχειρησιακή σύμβαση με υψηλότερες αμοιβές.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη ρύθμιση της τηλεργασίας, με στόχο να αντιμετωπισθούν ζητήματα ίσης μεταχείρισης, πλήρους κάλυψης του λειτουργικού κόστους για τον εργαζόμενο, διασφάλισης του χρόνου εργασίας, εξισορρόπησης εργασιακού και ιδιωτικού χρόνου και γενικότερα διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων με τις τράπεζες να συμφωνούν στα περισσότερα από αυτά.

SHARE