Τράπεζες: Πλειστηριασμός για το 35,7% της Folli Follie στα Αττικά Πολυκαταστήματα

Με την επίδοση από τις Τράπεζες, στη Folli Follie του εκτελεστού τίτλου του 35,7% της Αττικά Πολυκαταστήματα, ανοίγει ο δρόμος για τον πλειστηριασμό των μετοχών που κρατούν ως ενέχυρο οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha και Αττικής.

Η τιμή εκκίνησης έχει ορισθεί στα 43,225 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας σύμφωνα με τις δηλώσεις καταγγελίας των τραπεζικών δανείων τον Σεπτέμβριο ήταν στα 45,2 εκατ. ευρώ ενώ  η εταιρεία στην αίτηση προσωρινής διαταγής για προστασία, τον Νοέμβριο, αναφέρεται σε  30,758 εκατ. ευρώ.

Ο πλειστηριασμός αναμένεται να γίνει στα μέσα Δεκεμβρίου με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων και οι σημερινοί βασικοί μέτοχοι με 56%, Λαμπρόπουλος – Τσουβελεκάκης -Σγουμπόπουλος.

Κύκλοι της αγοράς δεν αποκλείουν την περίπτωση η Folli Follie να επιχειρήσει να “μπλοκάρει” τη διαδικασία με την κατάθεση αιτήματος ανακοπής, κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων νομικών ενστάσεων.

 

 

SHARE