Τράπεζες – Ελβετία: Παραμένει ίδιο το σύστημα δανείων

 

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι απέρριψαν με μεγάλη πλειοψηφία ένα ριζοσπαστικό σχέδιο για την «την ανατροπή του τραπεζικού συστήματος» το οποίο είχε σκοπό να απαγορέψει από τις εμπορικές τράπεζας να «δημιουργούν χρήμα» δίνοντας το μονοπώλιο στην κυκλοφορία του χρήματος στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Ουσιαστικά οι Ελβετοί πολίτες απέρριψαν κατηγορηματικά την πρωτοβουλία για τη λειτουργία του «Συστήματος Κρατικού Χρήματος» («Vollgeld» στα γερμανικά), το οποίο είχε ως στόχο την κατάργηση του ισχύοντος τραπεζικού συστήματος κλασματικών αποθεμάτων.

Στο συγκεκριμένο σύστημα η τράπεζα δεν κρατάει όλες τις καταθέσεις ενός πελάτη αλλά μέρος αυτών δίνονται σαν δάνεια σε άλλους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια είναι μόνο ένα κλάσμα της συνολικής ποσότητας των καταθέσεων στην τράπεζα. Καθώς οι περισσότερες τραπεζικές καταθέσεις αντιμετωπίζονται ακριβώς σαν χρήμα, το τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων αυξάνει την παροχή χρήματος, και έτσι οι τράπεζες ουσιαστικά δημιουργούν νέο χρήμα. Οι υποστηρικτές του «Συστήματος Κρατικού Χρήματος» ήθελαν να απαγορεύσουν από τις εμπορικές τράπεζες να «δημιουργούν χρήμα».

SHARE