Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης “ρίχνει” τους παραγωγούς και εξυπηρετεί τα σούπερ μάρκετ!

H πληρωμή των προμηθευτών – παραγωγών ευπαθών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ  μέσα σε 60 ημέρες σε υιοθέτηση της σχετικής Κοινοτικής οδηγίας έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από δύο χρόνια.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που οι παραγωγοί θα περίμεναν πως τους υποστηρίζει, έφθασε ακόμα και τώρα, Ιούνιο του 2019, στο παρά ένα της εφαρμογής του νόμου, να δώσει νέα παράταση τις 30 Σεπτεμβρίου!

Ο λόγος της νέας καθυστέρησης στην εφαρμογή του μέτρου, τα προβλήματα, λέει, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με σχετική εγκύκλιό το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε γνωστό πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η διαδικτυακή υπηρεσία για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης στοιχείων των τιμολογίων στην εφαρμογή για τη διακίνηση νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Στη Γαλλία ο εμπορικός κώδικας προβλέπει ήδη από το 1986 προθεσμία πληρωμής 30 ημερών για ευπαθή τρόφιμα και 20 ημερών για φρέσκο κρέας επί ποινή διοικητικών προστίμων τα οποία μπορούν να φτάσουν τις 75.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τις 375.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις εν λόγω διατάξεις.

Ο Ισπανικός νόμος του 2010 προβλέπει προθεσμία πληρωμής 30 ημερών όταν πρόκειται για φρέσκα και ευπαθή τρόφιμα και ο Ιταλικός νόμος (2012) αποκλείει τη δυνατότητα των συμβαλλομένων να ορίσουν μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη προθεσμία πληρωμής. 

Στο μεταξύ, ενώ στην Ελλάδα πάμε από παράταση σε παράταση για πληρωμή των παραγωγών στις 60 ημέρες, στην ΕΕ, προωθείται νέα Οδηγία, που μειώνει τον χρόνο πληρωμής των παραγωγών ευπαθών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων  στις 30 ημέρες, ενώ διατηρεί την πληρωμή στις 60 ημέρες για τα υπόλοιπα μη ευπαθή αγροτικά προϊόντα.

 

SHARE