Το θλιβερό αγγελτήριο της Τεξαπρέτ στους μετόχους της

Η Τεξαπρέτ ενημερώνει σε απάντηση επιστολής του Χ.Α. ότι λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης για οκτώ και πλέον χρόνια που συνεχίζεται στη χώρα μας η εταιρεία πιστεύει ότι δεν θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στο μέλλον για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχρονικά κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες- μετά την παύση της παραγωγικής δραστηριότητας – να βρεί διάφορες επενδυτικές λύσεις, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης δεν προσφέρθηκαν αξιόπιστες προτάσεις για να αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήματα που έχει η εταιρεία με σκοπό την ανάκαμψής της όπως:

-καλό όνομα στην αγορά για πολλές δεκαετίες
-εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
-προνομιακή θέση των εγκαταστάσεων της
-γειτνίαση στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης
-πρόσβαση στην Εγνατία Οδό

Η εταιρεία λόγω του υψηλού κόστους δεν θα δημοσιεύσει οικονομικές εκθέσεις.

H εταιρεία λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης δεν θα υποβάλει αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της. Ως προς τον τρόπο διαχείρισης του μετοχολογίου της ενημερώνει ότι σε περίπτωση απόφασης διαγραφής των μετοχών της θα τηρείται σε άυλη μορφή από την Ελληνικό Κέντρο Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ.

Υπεύθυνος για την τήρηση του μετοχολογίου της εταιρείας είναι ο κ. Ιωσήφ-Παύλος Καράσσο.

SHARE