Το “κατηγορώ” της ΝΔ για τον Δ.Παπαγγελόπουλο: “Παρεμβάσεις¨και “εκβιασμοί”

Κατατέθηκε  η πρόταση διεύρυνσης του κατηγορητηρίου κατά του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, η οποία υπογράφεται από τριάντα βουλευτές της ΝΔ.

Η «βεντάλια» των προς διερεύνηση αδικημάτων, ανοίγει για τον κ. Παπαγγελόπουλο και με τα αδικήματα: της εκβίασης, της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, της δωροληψίας υπαλλήλου και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη διερευνώνται από την προανακριτική επιτροπή της Βουλής τα αδικήματα της πρόκλησης και προσφοράς για την τέλεση κακουργήματος, της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας, της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και παράβαση καθήκοντος και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση. Ελήφθησαν υπ’ όψιν οι καταθέσεις του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και των εισαγγελέων Γεωργίας Τσατάνη και Αθανασίου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόταση, ο κ. Παπαγγελόπουλος «τέλεσε ενδεχομένως τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης εις βάρος του κ. Σαμπί Μιωνή, εκφέροντας το συμπερασματικώς συναγόμενο απειλητικό και επιβλαβές γεγονός της μη απόσυρσης ενταλμάτων σύλληψης, αν ο τελευταίος δεν καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 350.000 ευρώ σε τρίτο, το οποίο όμως φέρεται ότι δεν οφείλετο από κάποια νόμιμη αιτία, καθώς και το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου και πολιτικού αξιωματούχου».

Από την κατάθεση της κυρίας Τσατάνη προκύπτει, σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, ότι «υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος επιθυμούσε να αφαιρεθεί ο φάκελος της δικογραφίας της υπόθεσης Βγενόπουλου και λοιπών από την κα Τσατάνη και προς τούτο μάλιστα επέδειξε ενδιαφέρον πέραν τον καθηκόντων του ζητώντας να συμμετάσχει και ο ίδιος, πράγμα που απαγορεύεται από την μυστικότητα της ανάκρισης, σε συναντήσεις εισαγγελικών λειτουργών που θα συζητούνταν ενέργειες για την υπόθεση, ενώ παράλληλα προκύπτει ότι τηλεφώνησε στις 22 Νοεμβρίου 2015 στην τότε Εισαγγελέα Εφετών, Γεωργία Τσατάνη, κατά χρόνο που η ίδια χειριζόταν την υπόθεση Γ. Βγενόπουλου και της υπέδειξε, μη έχων σχετικό δικαίωμα ή εξουσία, συγκεκριμένο δικονομικό χειρισμό, ήτοι την επιστροφή της δικογραφίας στην Εισαγγελέα Ελένη Ράικου».

Ενώ βάσει της κατάθεσης του κ. Αθανασίου προκύπτει ότι «υπάρχουν ενδείξεις, ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος άσκησε πίεση σε βάρος του συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού όταν είχε χρέη Οικονομικού Εισαγγελέα τουλάχιστον σε τέσσερις υποθέσεις που χειριζόταν και δη: α) υπόθεση για λίστα Λαγκάρντ, β) υπόθεση κακουργηματικών διώξεων σε βάρος τραπεζικών στελεχών, γ) υπόθεση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτητών ΜΜΕ και ιδίως του κ. Ι. Αλαφούζου, δ) υπόθεση σε βάρος του (δημοσιογράφου) κ. Γ. Παπαχρήστου ε) υπόθεση Βγενόπουλου».

Ως προς το νομικό πλαίσιο των ενδεχόμενων αδικημάτων βάσει του Ποινικού Κώδικα, αναφέρονται τα εξής:

– Εκβίαση (αρ. 385 παρ. 1 περ. Γ παλαιού ΠΚ): «Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου τιμωρείται […] με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.»)……. Αν τις παραπάνω πράξεις τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει

τέτοιες πράξεις κατά συνήθεια ή κατά επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Σημείωση: Για την κακουργηματική εκβίαση βάσει του νεότερου επιεικέστερου 385 παρ. 3 εφαρμόζεται η διάταξη: αν την παραπάνω πράξη τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατά επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

– Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου (αρ. 159 παρ. 1 παλαιού ΠΚ): «1. Ο Πρωθυπουργός, το μέλος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος, που ζητεί ή λαμβάνει άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργεια του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. (αρ. 159 παρ. 1 νέου ΠΚ): Με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιές μονάδες τιμωρείται ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της κυβέρνησης……….που ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό τους ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργεια του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα τους ή αντίκειται σε αυτά».

– Δωροληψία Υπαλλήλου (αρ. 235 ΠΚ): «1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. 2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. 3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής φύσης, επωφελούμενος από την ιδιότητα του, τιμωρείται με φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη». Σημείωση: Αναγράφεται το 235 παρ. 1, 2 και 3 του επιεικεστέρου νέου 235 ΠΚ.

– Εγκληματική Οργάνωση περίπτωση Συμμορίας (αρ. 187 παρ. 3 – παλαιό άρθρο 187 παρ. 5): «Όποιος εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος εάν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για την διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας».

SHARE