Το Δημόσιο δανείστηκε 812 εκατ. με επιτόκιο 0,097%

Στη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6 μηνης διάρκειας, ύψους 625 εκατ. ευρώ υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,526 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε μόλις 0,097%.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αντλήθηκαν συνολικά 812,5 εκατ ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη δημοπρασία του Αυγούστου ο συντελεστής κάλυψης ήταν 1,76 και το επιτόκιο 0,15%.

 

SHARE