Τιμολογήθηκαν τα ομόλογα της Coca-Cola

Η Coca-Cola HBC AG και η Coca-Cola HBC Finance BV ανακοίνωσαν σήμερα την τιμολόγηση ομολογιών συνολικού ποσού 700 εκατ. ευρώ, λήξης το 2027, με 1,000% και 600 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031, με 1,625%.

Τα ομόλογα εκδίδονται στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme) ύψους 5 δισ. ευρώ της εταιρείας.

SHARE