Τιμή στόχος 4,81 ευρώ για την Πειραιώς από την IBG – Οι προβλέψεις για τα αποτελέσματα τριμήνου

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει αποτελέσματα αύριο μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος – IBG εκτιμά ότι η Πειραιώς θα εμφανίσει ζημίες ύψους 45 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, αλλά θα έχει  ισχυρά αποτελέσματα στο μέτωπο της μείωσης των κόκκινων δανείων

Η IBG διατηρεί τη θετική της στάση απένανατι στη μετυοχή, με σύσταση “buy” και τιμή-στόχο στα 4,81 ευρώ.

Τα αποτελέσματα Q1 αναμένεται να είναι ικανοποιητικά όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και της ρευστότητας και με χαμηλότερη έκθεση στον ELA. Ωστόσο, στο μέτωπο της κερδοφορίας, αναμένεται ένα ακόμη ζημιογόνο τρίμηνο, αναφέρει η IBG

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να καταγράψουν κάμψη σε τριμηνιαία βάση λόγω της εφαρμογής του IFRS9 και των υψηλών προβλέψεων στο Q4 του 2018. Τα NII αναμένεται να διαμορφωθούν στα 362 εκατ., μειωμένα κατά 9% στο τρίμηνο και 15% σε ετήσια βάση.

Στο μέτωπο του κόστους, η IBG προβλέπει ότι η τράπεζα θα εμφανίσει πτώση 2% σε ετήσια βάση στα συνολικά έξοδα, αλλά τα κόστη προσωπικού θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα 60 εκατ. ευρώ λόγω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

 

SHARE