Τι είπε ο ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το ομόλογο της Aegean

Στην έναρξη διαπραγμάτευσης του εταιρικού ομολόγου της Aegean Airlines αναφέρθηκε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χαράλαμπος Γκότσης.

Όπως σημείωσε, «ακόμη ένα εταιρικό ομόλογο 7ετούς διάρκειας αναρτήθηκε σήμερα στην πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς διαπραγμάτευση. Η έκδοση του ομολόγου της Aegean Airlines 200 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφτηκε 2,6 φορές με επιτόκιο 3,6%, ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά εκδόσεων εταιρικών ομολόγων στην εσωτερική αγορά. Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι μάλιστα κάλυψαν το 60% της έκδοσης, σε πολλές περιπτώσεις με χρήματα που βρίσκονταν εκτός τραπεζικού συστήματος».

Κατά τον κ. Γκότση, «η ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων ξεκίνησε ουσιαστικά με την ψήφιση του ν. 4416/2016, άρθ. 20, με τον οποίο καταργήσαμε την αναχρονιστική ρύθμιση του “δικαιοπρακτικού επιτοκίου” και έτσι απελευθερώθηκαν οι δυνάμεις της αγοράς να σχηματίζουν κάθε φορά ελεύθερα το ύψος του επιτοκίου. Το ομόλογο της Aegean είναι το ενδέκατο στη σειρά των εισηγμένων, ενώ έμπρακτο ενδιαφέρον εκδηλώνεται και από άλλες υγιείς επιχειρήσεις με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα από όλο το επιχειρηματικό φάσμα».

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «η αγορά εταιρικών ομολόγων αποτελεί μια εναλλακτική πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον αποκτούν τη δυνατότητα αντί να προσφεύγουν μόνο στον τραπεζικό δανεισμό ή σε ξένες αγορές, να αντλούν κεφάλαια από την εσωτερική αγορά παρέχοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα στους εγχώριους αποταμιευτές να επενδύσουν τα χρήματά τους με ικανοποιητικές αποδόσεις. Η πορεία της νέας αγοράς δείχνει ότι ήλθε για να μείνει και να αποτελέσει έναν κεντρικό πυλώνα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην επέκταση της εθνικής μας παραγωγής».

 

SHARE