Τι δήλωσαν στο πόθεν έσχες Μπακογιάννης, Ζέρβας, Μώραλης

Εκτός των βουλευτών σήμερα δημοσιοποιήθηκαν και τα πόθεν έσχες των δημάρχων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης δηλώνει για το 2018 ετήσια εισοδήματα, ύψους 41.989,56 ευρώ και η σύζυγός του 213.327,77 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του κ. Μπακογιάννη ανέρχονται σε 2.595,22ευρώ και της συζύγου του σε 20.985,11 ευρώ. Ο δήμαρχος Αθηναίων έχει δανειακές υποχρεώσεις της τάξης των 208.323,45 ευρώ και η σύζυγός του 66.200,72 ευρώ, η οποία το 2018 αγόρασε δίκυκλο 125 κ.ε έναντι 3.400 ευρώ.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας δηλώνει ετήσια εισοδήματα για το 2018, ύψους 45.636,14 ευρώ ενώ οι μετοχές και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, που διαθέτει έχουν αξία αποτίμησης 19.409,23 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του ανέρχονται σε 7.600,24 ευρώ και 59,56 δολάρια ενώ είναι δικαιούχος 3 τραπεζικών θυρίδων.

Στο μεταξύ, τα συνολικά εισοδήματα του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη για το 2018 ανήλθαν σε 96.973,77 ευρώ και της συζύγου του σε 6.167,90 ευρώ. Οι προσωπικές τραπεζικές καταθέσεις του είναι της τάξης των 46.689,48 ευρώ και της συζύγου του των 13.042,37 ευρώ ενώ ο ίδιος διαθέτει μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με συνολική αξία αποτίμησης 87.105,13 ευρώ.

Το 2018 ο κ. Μώραλης πούλησε ένα αυτοκίνητο 1.600 κ.ε έναντι του ποσού των 13.200 ευρώ και αγόρασε αυτοκίνητο 1.500 κ.ε καταβάλλοντας το ποσό των 36.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 28.000 ευρώ μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ο δήμαρχος Πειραιά έχει συνάψει 6 δανειακές συμβάσεις αρχικού ποσού ύψους 393.857,39 ευρώ με το συνολικό οφειλόμενο ποσό κατά τον χρόνο που αναφέρεται η δήλωση περιουσιακής κατάστασης να ανέρχεται σε 348.198,05 ευρώ.

SHARE