Θρησκεία: Σε ποιες χώρες οι πολίτες τη θεωρούν σημαντική

 

Ethiopia: 98% Indonesia: 93% Nigeria: 88% India: 80% Egypt: 72% Brazil: 72% Turkey: 68% Greece: 56% USΑ: 53% Mexico: 45% Canada: 27% Spain: 22% Australia: 18% Russia: 16% France: 11% Japan: 10% UK: 10% China: 3%

SHARE