Θέσεις εργασίας για 12 μήνες σε άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ 22-29 ετών

Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για πρόσληψη για ένα έτος 5.500 ανέργων επιστημόνων, πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας 22-29 ετών.

Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν για ένα χρόνο στο δημόσιο και σε εποπτευόμενους φορείς (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υγείας κλπ), και θα  λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές ανάλογες με αυτές ενός νεοπροσλαμβανόμενου μόνιμου πτυχιούχου υπαλλήλου στο δημόσιο.

Έτσι οι μεν πτυχιούχοι των ΤΕΙ θα λαμβάνουν από 990-1090 ευρώ μεικτά το μήνα, ενώ οι πτυχιούχοι ΑΕΙ 1040-1140 μεικτά το μήνα.

Οσοι από τους προσληφθέντες έχουν μεταπτυχιακό τίτλο  η διδακτορικό δίπλωμα θα λαμβάνουν επιπλέον 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα.

Η επιλογή  των 5.500 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ θα προέρχεται από  125 συνολικά ειδικότητες ,όπως αγγλικής φιλολογίας,αγρονόμων τοπογράφων, αρχιτεκτόνων, μεταφραστών ,κλινικών ψυχολόγων, δασκάλων, δασολόγων, δασοπόνων, δημόσιας υγείας, γυμναστών, φιλολογίας, χημικών, πληροφορικής, γεωπόνων, βιολόγων, επικοινωνίας, ιστορίας κλπ.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 32 θέσεις, Εσωτερικών 60 θέσεις, Εργασίας 2.612 θέσεις, Πολιτισμού 461 θέσεις, Τουρισμού 110 θέσεις, Υγείας 1.000 θέσεις, Ναυτιλίας 12 θέσεις, Οικονομίας 230 θέσεις, Παιδείας 30 και Περιβάλλοντος 652 θέσεις.

SHARE