Τέρνα Ενεργειακή: Στα 29,9 εκατ. τα κέρδη το α’ 6μηνο 2019 – Αύξηση 54,9%

Σημαντική αύξηση της καθαρής της κερδοφορίας σημείωσε η Τέρνα Ενεργειακή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (29/8/2019) η εταιρεία, τα καθαρά της κέρδη σημείωσαν «άλμα» 54,9% και διαμορφώθηκαν στα 29,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν σε 141,6 εκατ. ευρώ, από 138,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,1%.
Αναλυτικά:
Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 111,9 εκατ. ευρώ έναντι 104,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους, αυξημένα κατά 7,3%.
Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2018.
Τα έσοδα από τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 88,7 εκατ. ευρώ, έναντι 81,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένη κατά 8,3%.
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 62,4 εκατ. ευρώ έναντι 58,3 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 7%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 39,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,4 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 35,6%.
Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 29,9 εκατ. ευρώ, έναντι 18,4 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2018, αυξημένα κατά 63,2%, κυρίως λόγω της απόδοσης των έργων ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο και άλλων κερδών από συναλλαγματικές διαφορές και από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του β΄ τριμήνου διαμορφώθηκε στα 689 εκατ. ευρώ, από 679 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο, αυξημένη κατά 10 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σήμερα σε 1232 MW.
Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 607 MW στην Ελλάδα, 493 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη.
Ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 280 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική.
Όπως σημειώνει η εταιρεία, επόμενος στόχος είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.

SHARE