Τέρνα Ενεργειακή: Νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ο Ε.Μουστάκας

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 2ας Απριλίου 2020 εξέλεξε τον κ. Εμμανουήλ Μουστάκα, Πολιτικό Μηχανικό, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βασίλειου Δεληκατερίνη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2022.

Η εκλογή του κ. Μουστάκα θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Γεώργιος Περιστέρης του Θεοδώρου – Πρόεδρος,

Γεώργιος Περδικάρης του Γερασίμου – Αντιπρόεδρος,

Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης του Βασιλείου ‐ Διευθύνων Σύμβουλος,

Γεώργιος Σπύρου του Συμεών ‐ Εντεταλμένος Σύμβουλος,

Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ – Εκτελεστικό μέλος

Μιχαήλ Γουρζής του Αλεξάνδρου – μη Εκτελεστικό μέλος,

Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Μέργος του Ιωάννου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

SHARE