Τέρνα Ενεργειακή: Επιστροφή 0,30 ευρώ στους μετόχους

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,30 ευρώ της Τέρνα Ενεργειακή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι ενέκριναν μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

SHARE