Τέλος στα άμισθα υποθηκοφυλακεία από το ΣτΕ

Η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, όπως αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μειοψηφία 2 ψήφων.

Συγκεκριμένα, με την 1757/2019 απόφαση της Ολομέλειας, με πρόεδρο την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων δυνάμει του ν. 4512/2018 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο εποπτευόμενο από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν αντίκεινται στο άρθρο 92 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων που έγινε με τον ν.4512/2018 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν προσκρούει στο Σύνταγμα, το οποίο στο άρθρο 92 προβλέπει ότι οι συμβολαιογράφοι και οι άμισθοι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών είναι μόνιμοι εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις.

Από το επίμαχο άρθρο σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, συνάγεται ότι «το Σύνταγμα δεν περιέχει εγγύηση θεσμού για τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, όπως και για τα υποθηκοφυλακεία εν γένει».

Το σκεπτικό της απόφασης

Κατά το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, το Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει, τα άμισθα υποθηκοφυλακεία ως θεσμό και ως οργανωτικό σχήμα δημόσιας υπηρεσίας υπαγόμενης στην εποπτεία του υπουργού Δικαιοσύνης και εξαρτημένης από τις δικαστικές αρχές, υπό την έννοια ότι απαγορεύει στο νομοθέτη, ο οποίος διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς τη ρύθμιση της οργάνωσης και στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών, να επιλέξει άλλο σύστημα καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των πολιτών και του Δημοσίου στην ακίνητη περιουσία, να αναθέσει σε υπηρεσίες οργανωμένες κατά διαφορετικό τρόπο τόσο την τήρηση του νέου αυτού συστήματος, όσο και, μεταβατικά, μέχρι την πλήρη λειτουργία του εν λόγω συστήματος, την τήρηση του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών και, συνεπώς, να καταργήσει τα υποθηκοφυλακεία.

Τέλος, κρίθηκε ότι η ένταξη των υπηρετούντων ως ειδικών άμισθων υποθηκοφυλάκων σε θέσεις προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων ή προϊσταμένων Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων ή αναπληρωτών προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων τους δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

SHARE