ΤΑΙΠΕΔ μέχρι και τον Ιούλιο του 2022

Έως τον Ιούλιο του 2022 επεκτείνεται χρονικά η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς ακόμη υλοποιείται το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Η παράταση δίνεται με απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) που είναι και ο μοναδικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 με αρχική διάρκεια έξι έτη. Το 2017 αποφασίστηκε η παράταση του μέχρι τη πρώτη 1 Ιουλίου του 2020.

 

 

SHARE