Συστήματα Sunlight”: Οι ζημιές δεν επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή κερδών λόγω της ύπαρξης ζημιών των προηγούμενων χρήσεων αποφάσισαν ομόφωνα οι μέτοχοι της “Συστήματα Sunlight” κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της Γ.Σ..

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2018 και εκλέχτηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση του 2019.

Μεταξύ των αποφάσεων, σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας αλλά και αναφορές στον τρόπο που στο μέλλον θα γίνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή η έκδοση ομολογιακών δανείων.

Δείτε όλες τις αποφάσεις εδώ.

SHARE