ΣΥΡΙΖΑ: Σχέδιο με 12 άμεσα οικονομικά μέτρα στην Ευρώπη

Ένα «ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και κοινωνικής ανακούφισης με 12 οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19» επεξεργάστηκε και κατέθεσε δημόσια η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Τονίζουν τη σημασία εφαρμογής ενός πανευρωπαϊκού τέτοιου σχεδίου στη βάση των αρχών της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των θέσεων εργασίας, των δικαιωμάτων και των εισοδημάτων των πολιτών, της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας προσβάσιμου για όλους, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση.

Τα 12 μέτρα του σχεδίου αφορούν τη δραστική αύξηση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, την κατάρτιση Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Υγεία, την έκδοση ομολόγου corona bond από την ΕΚΤ για ανάκαμψη από την κρίση, αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, τα 12 οικονομικά μέτρα που προτείνουν είναι τα εξής:

 1.  Άμεση έκδοση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενός κορωνομολόγου.
 2. Αύξηση προϋπολογισμού του σχεδίου δημόσιων επενδύσεων σε 2 τρισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μίας Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Πράσινης Συμφωνίας.
 3. Αντικατάσταση του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας με ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Απασχόλησης.
 4. Ενίσχυση του προγράμματος αγοράς έκτακτης ανάγκης για την πανδημία, όπως ανακοινώθηκε στις 18 Μαρτίου από την ΕΚΤ.
 5. Δέσμευση της ΕΚΤ ότι θα ενεργεί ως δανειστής ύστατης ανάγκης για τα κράτη-μέλη.
 6. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο του ΕΜΣ άνω των 400 δισ. ευρώ για την επανεκκίνηση της οικονομίας με μηδενικό επιτόκιο.
 7. Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με επαναπροσδιορισμό από την ΕΚΤ των πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης.
 8. Αυστηρότερη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών ώστε να αποφεύγεται η αισχροκέρδεια.
 9. Αναστολή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
 10. Παροχή βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 11. Εκπόνηση ευρωπαϊκού σχεδίου διάσωσης του τουρισμού, ώστε οι συνολικές ζημιές του κλάδου να μην καταστούν μη αναστρέψιμες.
 12. Η ΕΕ να άρει τις κυρώσεις στις τρίτες χώρες που πλήττονται από την κρίση του COVID-19.
SHARE