Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: Μηδένισε την εξάρτηση από ELA

Η αύξηση των καταθέσεων και η σημαντική βελτίωση των λοιπών οικονομικών μεγεθών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, έφεραν την μηδενική πλέον εξάρτηση της τράπεζας από τον ELA, όπως ανακοινώθηκε.Στις 6 Μαρτίου του 2019, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων μηδένισε την εξάρτηση της από τον ELA, όταν τον Ιούνιο του 2017 βρισκόταν στα 83 εκατ. ευρώ.

Το οικονομικό κλίμα που βελτιώνεται, είχε σαν αποτέλεσμα τον αυξημένο αριθμό επιστροφής καταθέσεων, όπως αποκαλύπτεται και στα μεγέθη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Συγκεκριμένα από τα 325 εκατ. ευρώ που ανέρχονταν οι καταθέσεις στο τέλος του 2017 ενισχύθηκαν σημαντικά και τις αρχές Μαρτίου 2019 διαμορφώθηκαν σε 417 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μια συνολική αύξηση που ξεπερνά το 28%.

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε: «Είναι μια ιστορική μέρα για την Τράπεζα καθώς δεν εξαρτάται πλέον από τον δανεισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας. Η πλήρης απεξάρτησή μας προήλθε αποκλειστικά από την αύξηση των καταθέσεων και όχι με την έκδοση ομολόγων. Η εμπιστοσύνη που έδειξε ο κόσμος απέναντί μας, ιδιαίτερα από το 2018 μέχρι σήμερα, ήταν πολύ μεγάλη. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της που προβλέπουν την προσέλκυση καταθέσεων που αποσύρθηκαν από το τραπεζικό σύστημα πριν την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και την αύξηση της καταθετικής βάσης, την αδιάλειπτη διοχέτευση ρευστότητας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, την βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και την ενδυνάμωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο».

SHARE