Συνεταιριστική Ασφαλιστική: Ακόμα καλύτερο το πρόγραμμα επαγγελματικής στέγης

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική επαναλανσάρισε και παρουσίασε πρόσφατα στους συνεργάτες της, το ήδη επιτυχημένο πρόγραμμα «Πολυπροστασία» επαγγελματικής στέγης.

Το πρόγραμμα «πολυπροστασία» στόχευε από την αρχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ο πρόσφατος εμπλουτισμός του με σημαντικές, νέες καλύψεις, νσε συνδυασμό με το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, έρχεται να θωρακίσει ακόμη περισσότερο τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, για τον οποίον η ασφάλιση της επαγγελματικής του στέγης είναι συχνά προϋπόθεση βιωσιμότητας.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα προστέθηκαν, μεταξύ άλλων:

 καλύψεις γενικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης
 παροχή επιδόματος λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης συνεπεία
καλυπτόμενου κινδύνου
 κάλυψη εξόδων άντλησης νερών, η οποία συμπληρώνει την εξαιρετικά
σημαντική κάλυψη πλημμύρας, φαινόμενο που συχνά πλέον παρατηρείται
λόγω της κλιματικής αλλαγής
 προαιρετικές καλύψεις διάρρηξης χρηματοκιβωτίου και βραχυκυκλώματος
χωρίς φλόγα

 

SHARE