Συνεργασία Νova-Εταιρίας Διανομής Αερίου για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Μία σημαντική συνεργασία εγκαινιάστηκε μεταξύ της Νova, της εταιρείας που έφερε το Internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και της Εταιρίας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (EΔΑ), διαχειριστή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 19 συνολικά Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Nova, αξιοποιώντας το σύγχρονο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της και την υψηλή τεχνογνωσία της στους τομείς της τηλεφωνίας και των δικτύων, σχεδίασε και υλοποίησε με επιτυχία ένα σύνθετο και τεχνολογικά καινοτόμο έργο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των απαιτητικών αναγκών των κεντρικών εγκαταστάσεωντης ΕΔΑ σε τηλεφωνία, τόσο σε επίπεδο πλήθους καναλιών φωνής όσο και σε επίπεδο υψηλής διαθεσιμότητας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ειδικότερα, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη παρέχονται υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 120 ταυτόχρονων καναλιών φωνής μέσω τεχνολογίας SIP Trunk (Ethernet διεπαφή) και μισθωμένων κυκλωμάτων ιδιόκτητων οπτικών ινών της Nova. Επιπλέον, με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών, η λύση παρέχεται με οπτικά κυκλώματα διπλής όδευσης στις εγκαταστάσεις, διπλούς εξοπλισμούς φωνής (voice routers) καθώς και επιπλέον προστασία μέσω κυκλώματος εναλλακτικού φυσικού μέσου.

Συγκεκριμένα, τα προστατευμένα κυκλώματα οπτικών ινών καταλήγουν στον πρωτεύoντα router ενώ ως backup λύση επιπλέον της διπλής όδευσης, χρησιμοποιείται μικροκυματικό κύκλωμα point-to-point που καταλήγει σε δεύτερο, εφεδρικό, router.

Μάλιστα, με τη χρήση κατάλληλων πρωτοκόλλων στις διασυνδέσεις με το IP τηλεφωνικό κέντρο της ΕΔΑ, καθώς και με το Δίκτυο της Nova (HSRP & BGP με BFD), εξασφαλίζεται η ακαριαία αναδρομολόγηση της κίνησης σε περίπτωση αστοχίας κυκλώματος ή εξοπλισμού, χωρίς διακοπή στις τηλεφωνικές κλήσεις που ενδεχομένως βρίσκονται σε εξέλιξη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

SHARE