Συμφωνία ΣΙΔΜΑ – Μπήτρος για την απορρόφηση του κλάδου εμπορίας και αναδιάρθρωση των δανείων

Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με αντικείμενο την απόσχιση του κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων από την Μπήτρος και την απορρόφησή του από την Μπήτρος ανακοίνωσαν οι δυο εισηγμένες.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η ΣΙΔΜΑ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη το από 8η Μαΐου 2019, Μνημόνιο Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της ΣΙΔΜΑ, της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (αμφότερες οι Πιστούχοι), των βασικών μετόχων αμφοτέρων των Πιστούχων και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και HSBC FRANCE, Κατάστημα Αθηνών, με αντικείμενο την απόσχιση από την ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. του κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και την εισφορά του και απορρόφηση από τη ΣΙΔΜΑ  καθώς και τη συνεπακόλουθη συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων.

Σύμφωνα με το MoU oι ως άνω συμβαλλόμενοι σε αυτό ανέλαβαν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν καλόπιστα με σκοπό να καταλήξουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην οριστική επιχειρηματική συμφωνία για τους τελικούς όρους υλοποίησης του Εταιρικού Μετασχηματισμού, καθώς και στο περιεχόμενο και τους όρους των συμβάσεων της Αναχρηματοδότησης, σύμφωνα και με τους βασικούς όρους που περιέχονται στην από 8η Μαΐου 2019 Πρόταση Λειτουργικής και Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης. Επίσης, ενόψει των ανωτέρω μετατέθηκε, υπό συγκεκριμένους όρους και δεσμεύσεις, ο χρόνος καταβολής δόσεων κεφαλαίου από τη ΣΙΔΜΑ  έως την 30/06/2019 ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμφωνηθεί.

Ο Εταιρικός Μετασχηματισμός και η Αναχρηματοδότηση ανταποκρίνονται στην ανάγκη συνενώσεων στον κλάδο της επεξεργασίας και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων, την οποία δημιούργησε η κρίση που έπληξε τον κλάδο την τελευταία δεκαετία.

Η υπογραφή του MoU αποτελεί καθοριστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνένωσης των δυνάμεων δύο ιστορικών επιχειρήσεων, για τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού εταιρικού σχήματος, που θα αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομίων κλίμακας και συνεργειών, και θα διαθέτει σαφή αναπτυξιακή προοπτική.

SHARE