Συμφωνία Public – Media Markt: Εισήγηση για έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στις 5 Νοεμβρίου θα εξετάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης, τη συμφωνία της Public και της Media Markt.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι με την εισήγηση προτείνεται “η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, καθότι δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής, με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές τις οποίες αφορά, πρωτίστως στον ευρύτερο κλάδο πώλησης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών και στις λοιπές αγορές που δραστηριοποιούνται αμφότερα τα μέρη που συμμετέχουν στην συγκέντρωση (όπως είδη computing, είδη gaming, βιβλία, παιχνίδια, χαρτικά και γραφική ύλη)”.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών

SHARE