Στο χείλος της ύφεσης η Γερμανία – Συρρίκνωση ΑΕΠ στο β΄ τρίμηνο

Η μείωση στις εξαγωγές οδήγησε σε συρρίκνωση τη γερμανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, καθώς οι μεταποιητικές της εταιρίες υπέστησαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο από την παγκόσμια επιβράδυνση, η οποία εντάθηκε λόγω της διαμάχης για τους δασμούς και της αβεβαιότητας για το Brexit. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε κατά … Continue reading Στο χείλος της ύφεσης η Γερμανία – Συρρίκνωση ΑΕΠ στο β΄ τρίμηνο