Σφακιανάκης: Με 96,98% ο Σταύρος Τάκη

Στο 96,98% ανήλθε το ποσοστό του κ. Σταύρου Τάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Σφακιανάκης, στις 04.07.2019, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας προέβη την ως άνω ημερομηνία στην απόκτηση 1.200.528 κοινών ονομαστικών μετοχών της εισηγμένης μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (ήτοι ποσοστό 5,06% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου).

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, πριν την κρίσιμη συναλλαγή ο κ. Σταύρος Τάκη κατείχε άμεσα 8.902.668 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 37,50% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12.922.914 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της εταιρείας.

Μετά την κρίσιμη συναλλαγή ο κ. Σταύρος Τάκη κατέχει άμεσα 10.103.196 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 42,55% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12.922.914 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 54,43% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρείας.

Έτσι, ο κ. Σταύρος Τάκη κατέχει συνολικά 23.128.720 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 96,98% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Παράλληλα, με ξεχωριστή ανακοίνωσή της η Σφακιανάκης, γνωστοποίησε ότι ο κ. Σταύρος Τάκη, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλλει, προέβη την 04η.07.2019 σε αγορά 74.645 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας έναντι 0,34 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 08η.07.2019 και την 05η.07.2019 σε αγορά 27.965 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας έναντι 0,34 ευρώ ανά μετοχή επίσης μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 09η.07.2019.

SHARE