Σφακιανάκης: Από την Τετάρτη (22/8) η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από ΑΜΚ

Από την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Σφακιανάκης, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20/8/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία «Σφακιανάκης ΑΕΒΕ» ανακοινώνει ότι από την 22.08.2018, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 15.828.960 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την από 30.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σε συνδυασμό με την από 04.06.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.Α. κατά τη συνεδρίασή της στις 20.08.2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 15.828.960 νέων μετοχών.
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

SHARE