Σελόντα: Μείωση 6,36% στον κύκλο εργασιών το 2018

Μείωση της κερδοφορίας σε επίπεδο λειτουργικού EBITDA, εμφάνισε το 2018 ο Όμιλος Σελόντα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές πώλησης των ολόκληρων ιχθύων -7,3% μεσοσταθμικά.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Όμιλος Σελόντα, το 2018 σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές και ανταγωνιστικό περιβάλλον, πέτυχε την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων προστιθέμενης αξίας (μεταποιημένα) κατά +21,4% ως προς τον όγκο και κατά +15,2% ως προς την αξία, αυξάνοντας παράλληλα τα μερίδια αγοράς του σε αυτή την κατηγορία.

Ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο για το 2018 επηρεάστηκε από τις εξελίξεις του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή, κι ειδικότερα από τις οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, η υποτίμηση της τουρκικής λίρας κι η παράλληλη αύξηση της παραγωγής προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στη γειτονική χώρα, οδήγησαν σε αύξηση των εξαγωγών αυτών των προϊόντων (με προεξάρχοντα το λαβράκι και την τσιπούρα) για το 2018 κατά 13%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, χωρίς την ίδια περίοδο να σημειωθεί αύξηση της ζήτησης.

Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν αποφασιστικά στη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας προσφοράς – ζήτησης ιχθύων μεσογειακής καλλιέργειας κι αποτελούν την κύρια αιτία για το ότι ο Όμιλος παρουσίασε μείωση κύκλου εργασιών σε ποσοστό 6,36%, ανερχόμενος σε €160,9 εκ. έναντι €171,9 εκ. της προηγούμενης περιόδου, ενώ για την Εταιρεία παρουσίασε μείωση 8% ανερχόμενος σε €163,8 εκ. έναντι €178,7 εκ. της προηγούμενης περιόδου. Ειδικότερα στην βασική δραστηριότητα που είναι η παραγωγή και εμπορία ιχθύων (ολόκληρων και μεταποιημένων εκτός γόνου) με συμμετοχή 89,06% στον συνολικό τζίρο, ο Όμιλος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσίασε μείωση της αξίας των πωλήσεων κατά 12,2% ή 10,9 εκ (από € 159,4 εκ. 2017 σε € 143,3 εκ. το 2018).

Κέρδη/ ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Το λειτουργικό ΕΒΙΤDA του Ομίλου για το 2018 ανέρχεται σε €- 3,6 εκ. έναντι € 9,4 εκ. το 2017. Η μείωση της κερδοφορίας σε επίπεδο λειτουργικού EBITDA, οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές πώλησης των ολόκληρων ιχθύων -7,3% μεσοσταθμικά. Η εταιρεία κατά το 2018 είχε ανάπτυξη βιομάζας περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτή του 2017.

Ο CEO του Ομίλου και της εταιρείας, κος Αθανάσιος Σκορδάς, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια δέχεται επί σημαντικό χρονικό διάστημα, πολύ μεγάλες πιέσεις από το διεθνή ανταγωνισμό με μεγαλύτερες από εκείνον της Τουρκίας. Η μεγάλη αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών της γείτονας χώρας, σε συνδυασμό με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας οδήγησαν σε συμπίεση των τιμών σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα ιδίως στο λαβράκι. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου δεν ήταν δυνατό να μείνουν ανεπηρέαστα από αυτές τις εξελίξεις. Παρά το δυσμενές αυτό περιβάλλον, η αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων προστιθέμενης αξίας, η δημιουργία επώνυμης ζήτησης που έχει επιτευχθεί για το προϊόν μας και η επιτυχημένη ανάπτυξη νέων αγορών, μας γεμίζει αισιοδοξία και ενισχύει την πεποίθηση μας ότι το φρέσκο ελληνικό ψάρι Σελόντα θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά της ιχθυοκαλλιέργειας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της εταιρίας τους προσεχείς μήνες από τους επενδυτές Amerra και Mubadala, αναμένεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές και το νέο, ισχυρό επιχειρηματικό σχήμα που θα δημιουργηθεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

SHARE