Σε ποιες ΔΕΚΟ ο μισθός Προέδρου-Δ/νοντος Συμβούλου γίνεται 7.600 από 4.600 ευρώ μεικτά

Με το άρθρο 12 του «αναπτυξιακού» (άρθρο 212) εξαιρούνται οι ΔΕΚΟ, που είτε έχουν έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ, είτε απασχολούν πάνω από 3.000 εργαζομένους, με τη διάταξη που θέτει ως ανώτατο πλαφόν αμοιβών για τα στελέχη τους τις αμοιβές που λαμβάνει ο γενικός γραμματέας ενός υπουργείου (ν. 4354/2015, άρθρο 22, παρ. 1).

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τις ΔΕΚΟ που έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, δηλαδή τη ΔΕΗ, τον ΟΑΣΑ, τον ΟΣΥ, τη ΣΤΑΣΥ, τα ΕΛΤΑ, την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. 

Με την προτεινόμενη διάταξη ο πρόεδρος, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι των ΔΕΚΟ εντάσσονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 και πλέον θα μπορούν να λάβουν το ποσό των 7.600 ευρώ μεικτά, από 4.600 ευρώ που παίρνουν σήμερα…

SHARE