Δράση για τις τιμές ενέργειας: Κοινή δήλωση Σταϊκούρα με υπουργούς Γαλλίας, Ισπανίας, Τσεχίας, Ρουμανίας

«Η τιμή του φυσικού αερίου και οι χονδρικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες. Αποτελούν σημαντικό και αυξανόμενο βάρος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας, με ιδιαίτερα έντονο αντίκτυπο στους πιο ευάλωτους συμπατριώτες μας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας»

Αυτό αναφέρουν μεταξύ άλλων σε κοινή τους δήλωση που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ελλάδας Χρήστος Σταϊκούρας, της ΙσπανίαςNadia Calviño, της Γαλλίας Bruno Le Maire, τη Τσεχίας Alena Schillerová, και της Ρουμανίας Dan Vîlceanu.

Οι πέντε υπουργοί προτείνουν ακόλουθη προσέγγιση, βασισμένη σε 5 πυλώνες:

1. Πρώτον, απαιτείται μια κοινή προσέγγιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη πολιτικών, ώστε να συντονίσουμε τα εθνικά μέτρα για άμεση αντίδραση στις δραματικές κατακόρυφες αυξήσεις τιμών.

2. Δεύτερον, αναφορικά με το φυσικό αέριο, πρέπει να διερευνηθεί η λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου, ώστε να καταλήξουμε γιατί αποδείχθηκαν ανεπαρκή τα υφιστάμενα συμβόλαια φυσικού αερίου. Πρέπει, επίσης, να διαμορφώσουμε κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποθεματοποίηση φυσικού αερίου, ώστε να περιορίσουμε και να εξομαλύνουμε τις αυξήσεις τιμών. Επιπλέον, πρέπει να βελτιώσουμε τον συντονισμό των αγορών μας σε φυσικό αέριο, ώστε να αυξήσουμε τη διαπραγματευτική ισχύ μας.

3. Τρίτον, είναι ανάγκη να μεταρρυθμίσουμε τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολλά πλεονεκτήματα: διασφαλίζει ενεργειακά αποθέματα αδιαλείπτως, για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, χρειάζεται να βελτιωθεί, ώστε να διαμορφώνει καλύτερα τη σύνδεση ανάμεσα στην τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές και στο μέσο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα εθνικά μείγματα παραγωγής. Αυτό καθίσταται ολοένα και σημαντικότερο, καθώς η απολιγνιτοποίηση θα αυξήσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην οικονομία μας.

4. Τέταρτον, πρέπει να επικεντρωθούμε στην επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας, επενδύοντας στη διαφοροποίηση της ενεργειακής μας προμήθειας και να μειώσουμε την εξάρτηση της Ευρώπης από χώρες-εξαγωγείς φυσικού αερίου, το ταχύτερο δυνατόν. Οι ενεργειακές μορφές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως για παράδειγμα η βιομάζα, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση της ενεργειακής μας προμήθειας.

5. Το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (ETS) είναι θεμελιώδες για τον καθορισμό τιμής για τον άνθρακα και για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης. Συνεπώς, για να προσφέρουμε στους δημόσιους και ιδιώτες ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να στρέψουν τις επενδύσεις τους προς δραστηριότητες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, πρέπει να διασφαλίσουμε μια πιο προβλέψιμη τιμή για τον άνθρακα και να αποφύγουμε την υπερβολική διακύμανσή της.

Εν τω μεταξύ την Τετάρτη οι  υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν στο Λουξεμβούργο την πρώτη τους σύνοδο υπό σλοβενική Προεδρία.

Το Συμβούλιο θα προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο του 55%», την οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο. Κατά την άτυπη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία, οι υπουργοί είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων.

Επίσης, κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας με την υποστήριξη ορισμένων αντιπροσωπιών, οι υπουργοί θα συζητήσουν για την αύξηση των τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη.

Προσαρμογή στον στόχο του 55% (Fit for 55)

Το Συμβούλιο θα προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο του 55%», την οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο. Κατά την άτυπη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία, οι υπουργοί είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων.

Η δέσμη μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο του 55%» αποτελείται από μια σειρά προτάσεων για την αναθεώρηση και αναπροσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών με σκοπό την ευθυγράμμιση των ενωσιακών κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών με τον στόχο της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και τον στόχο της για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Οι υπουργοί θα εξετάσουν ειδικότερα:

  • την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ
  • την αναθεώρηση κανονισμού σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030
  • την αναθεώρηση κανονισμού για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας
  • την αναθεώρηση κανονισμού σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
  • κανονισμό για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα
SHARE