Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η Axon Holdings του Θ. Λιακουνάκου

Εκδόθηκε το πρωί η δικαστική απόφαση με την οποία η AXON Holdings η βασική εταιρεία του Θωμά Λιακουνάκου, τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από προσφυγή της Τράπεζας Πειραιώς.

Το επόμενο βήμα είναι η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Axon και στη συνέχεια η ρευστοποίησή τους. Η εκποίηση του 47,62% που κατέχει η Axon στη Euromedica οδηγεί σε αλλαγή ελέγχου της δεύτερης.

Υπενθυμίζεται πως η Farallon Capital έχει εξαγοράσει δάνεια της Euromedica ονομαστικής αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ και κατέχει το 17,5%.

SHARE