Σε αναστολή διαπραγμάτευσης παραμένουν οι μετοχές “Euromedica” και “Ι. Μπουτάρης”

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης παραμένουν οι μετοχές των εταιρειών Euromedica και Ι. Μπουτάρης και υιός HOLDING A.E., σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, έως ότου δημοσιοποιήσουν την ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε την 31.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007.

Όπως αναφέρει η ΕΧΑΕ σε ανακοίνωσή της, η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία, διότι δε διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών, καθώς και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εν λόγω εταιρειών.

SHARE