Σαράντης: Καθαρά κέρδη 28,63 εκατ. ευρώ το 2017 – Στα 39,66 εκατ. τα EBITDA

Στα 28,63 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Σαράντης το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,78% σε σχέση με το 2016, ενώ υψηλότερα κινήθηκαν και οι πωλήσεις, σημειώνοντας άνοδο 4,30%, με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αναμένεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,28 ευρώ ανά μετοχή.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, το 2017 υπήρξε μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά για τον όμιλο, παρουσιάζοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές του.
Αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο 16,78% και ανήλθαν στα 28,63 εκατ. ευρώ, από 24,52 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε στο 8,34%, από 7,45% την περυσινή χρήση.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά τη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 343,16 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 329,02 εκατ. ευρώ την περυσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,30%.
Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,02% στα 122,18 εκατ. ευρώ, απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.
Οι ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν 64,4% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,60%, στα 220,97 εκατ. ευρώ, από 209,26 εκατ. ευρώ το 2016.
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 10,42% στα 39,66 εκατ. ευρώ, από 35,92 εκατ. το 2016, και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,56% από 10,92% το προηγούμενο έτος.
Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 34,51 εκατ ευρώ, έναντι των 31,52 εκατ. ευρώ του 2016, αυξημένα κατά 9,47%, με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 10,06%, από 9,58% την περυσινή χρήση.
Τέλος, τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 20,22%, στα 34,67 εκατ. ευρώ, από 28,84 εκατ. ευρώ το 2016, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 10,10%, από 8,76%.
Όπως σημειώνει η εταιρεία, η δέσμευση του ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή και βελτίωση όλων των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
«Έχοντας δημιουργήσει ένα ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο προσανατολισμένο στις κατηγορίες των προϊόντων και την ικανοποίηση του καταναλωτή, ο όμιλος είναι σε θέση να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, την ταχύτητα, το κόστος και την άψογη εμπορική εκτέλεση σε όλα τα κανάλια διανομής του.
Ταυτόχρονα, το συνεχώς αυξανόμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, που διευρύνεται ολοένα και περισσότερο με εξαγορές αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων, και η κατάλληλη επικοινωνιακή και εμπορική τοποθέτηση, παρέχουν στον όμιλο τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταποκριθεί σε έναν πολύ απαιτητικό καταναλωτικό περιβάλλον», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει πως η διοίκηση του ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο μέσω του οποίου προσδοκεί περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξία στους μετόχους του.
Κατά την διάρκεια του 2017, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για τη χρήση του 2016 ποσού 6 εκατ. ευρώ (0,1750 ευρώ ανά μετοχή).
Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στο τέλος του 2017 ανέρχεται σε -16,20 (δηλ. θετική καθαρή ταμειακή θέση) εκατ. ευρώ από -7,05 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016.
Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις συνέχισε να βελτιώνεται και διαμορφώθηκε στο 26,30% στο τέλος του 2017 συγκριτικά με 26,97% στο τέλος του 2016, αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή πιστωτική πολιτική του Ομίλου καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων.
Όπως προσθέτει η εταιρεία, τα αποτελέσματα του 2017 του ομίλου χαρακτηρίστηκαν από σημαντική πρόοδο καθώς η βαθιά γνώση της αγοράς, των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών και τα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας, συντελούν στην ισχυροποίηση της παρουσίας του Ομίλου στα κανάλια διανομής του.
«Ταυτόχρονα, η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και η αξιοποίηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους, συντελούν στην βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου και τροφοδοτούν την περαιτέρω ανάπτυξή του.
Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2018 επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στη βελτίωση του κόστους, στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία και στην επανεπένδυση πίσω από δραστηριότητες υψηλών αποδόσεων.
Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή ως κορυφαία τοπική πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών.
Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, ο Όμιλος κατόρθωσε να χτίσει μια δυνατή βάση για το μέλλον και να θέσει τα θεμέλια για την περαιτέρω δυναμική πορεία του.
Σε κάθε μία από τις αγορές του, ο Όμιλος είναι σωστά τοποθετημένος με προγραμματισμένα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα και έτοιμος να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του πίσω από την εμπορική στρατηγική, την αποδοτικότητα της παραγωγής και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων, αυξημένα περιθώρια κέρδους και επιπλέον ελεύθερες ταμειακές ροές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σημειώνεται πως η διοίκηση του Ομίλου θα δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2018 την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρουσίασης του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

 

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2017

SHARE