Σαράντης: 29/5 η αποκοπή μερίσματος, 5/6 η καταβολή

Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2018 ανακοίνωσε η Σαράντης.

Αναλυτικότερα:

27 Μαρτίου 2018: Ανακοίνωση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017.

28 Μαρτίου 2018: Tηλεδιάσκεψη και σχολιασμός των Αποτελεσμάτων Έτους 2017 στην θεσμική κοινότητα.

19 Απριλίου 2018: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών αναφορικά με τα Αποτελέσματα του Έτους 2017 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

22 Μαΐου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

29 Μαΐου 2018: Αποκοπή Μερίσματος

30 Μαΐου 2018: Δικαιούχοι Μερίσματος – Record date

05 Ιουνίου 2018: Καταβολή Μερίσματος

Το μέρισμα για την χρήση του 2017 θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης.

Η Τράπεζα που θα επιλεγεί (θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση) θα πιστώσει τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι με την σειρά τους θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

SHARE