“Χαστούκι” στην τούρκικη οικονομία από τη Moody’s

Στο Β1 υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας (από Ba3) η Moody’s, διατηρώντας μάλιστα αρνητικό το outlook.

Ο κίνδυνος κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών συνεχίζει να αυξάνεται και μαζί του και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών από πλευράς του τουρκικού κράτους. Η βαθμολογία Β1, σύμφωνα με τον οίκο, εξισορροπεί αυτούς τους κινδύνους με τα θεμελιώδη πιστωτικά πλεονεκτήματα της χώρας, ιδιαίτερα τη μεγάλη, διαφοροποιημένη οικονομία της και τα σχετικά χαμηλά επίπεδα δημόσιου χρέους.

Η Τουρκία εξαρτάται διαρθρωτικά από τις εξωτερικές ροές κεφαλαίων και η εμπιστοσύνη της Moody’s στην ικανότητά της να συνεχίσει να προσελκύει τα μεγάλα κεφαλαια που χρειάζονται κάθε χρόνο για την εξόφληση του χρέους και τη διατήρηση της ανάπτυξης μειώνεται.

Σύμφωνα με τον οίκο, η Τουρκία παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε μια παρατεταμένη περίοδο οξείας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας. Τα αποθέματα συναλλαγματικών διαθεσίμων είναι αδύναμα και η Moody’s αναμένει να αποδυναμωθούν περαιτέρω κατά τα επόμενα δύο χρόνια σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ολόκληρη την οικονομία.

Η βούληση ή η ικανότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει πολιτικές που θα στηρίξουν την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα,παραμένει αβέβαιη.

 

SHARE