Quest Συμμετοχών: Ο Ν. Καραμούζης στο νέο Δ.Σ. – Split και διανομή δωρεάν μετοχών

Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους με αναλογία τρεις νέες μετοχές προς μία παλαιά, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή (25/6/2019) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών.

Παράλληλα, εξέλεξε και νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με την προσθήκη του Νικολάου Καραμούζη, προέδρου της Grant Thornton και εκ των πλέον έμπειρων και επιτυχημένων στελεχών του τραπεζικού κλάδου στη χώρα, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Ειδικότερα, την 25/6/2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν είκοσι επτά (27) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (9.873.122) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,87%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (11.913.632) μετοχών της Εταιρείας.
Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2018
Εγκρίθηκε με απόλυτη πλειοψηφία συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2018 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.
Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2019 Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Εγκρίθηκε προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 κατ΄ ανώτατο ποσό και στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και ορισμός της αμοιβής της
Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίσθηκαν ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής.
Θέμα 5ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει
Εγκρίθηκε παμψηφεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Θέμα 6ο: Έγκριση μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά – Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως
Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά. 
Περαιτέρω, εγκρίθηκε παμψηφεί και η τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο.
Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο Σκοπό Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο σκοπό της.
Θέμα 8ο: Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο
Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρ. 5, του άρ. 6 παρ.2, του άρ. 7, του άρ. 8 παρ. 2, του άρ. 10, του άρ. 11, του άρ. 12, του άρ. 13, του άρ. 14, του άρ. 15, του άρ. 16, του άρ. 17, του άρ. 18, του άρ. 19, κατάργηση του άρ. 20 και αναρίθμηση του άρ. 21 σε άρ. 20 και τροποποίηση αυτού, αναρίθμηση του άρ. 22 σε άρ. 21 και τροποποίηση αυτού, προσθήκη νέου άρ. 22, τροποποίηση του άρ. 24, του άρ. 25, του άρ. 26, του άρ. 28, του άρ. 29, του άρ. 30 του άρ. 31, του άρ. 32 και του άρ. 33 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως προτάθηκαν και σύμφωνα με το αναρτηθέν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σχέδιο τροποποιήσεων, καθώς και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, προς εναρμόνισή του με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Θέμα 9ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρ. 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει
Εγκρίθηκε παμψηφεί η πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας.
Θέμα 10ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Εξελέγη παμψηφεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3016/2002 όπως ισχύουν, ως εξής:
1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη
3. Απόστολος Γεωργαντζής
4. Νικόλαος Καραμούζης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος
6. Μάρκος Μπιτσάκος
7. Απόστολος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Απόστολος Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Φαίδων Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Παντελής Τζωρτζάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θέμα 11ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας Εξελέγη παμψηφεί για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, η Επιτροπή Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι ως ανεξάρτητη Επιτροπή και ειδικότερα εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και ο Πρόεδρο αυτής, λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των διατάξεων του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του ν. 3016/2002 και του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, ήτοι οι κ.κ.:
1. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29047)
2. Απόστολος Ταμβακάκης, Μέλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
3. Παντελής Τζωρτζάκης, Μέλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου.

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Περαιτέρω, η εταιρεία ανακοίνωσε πως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2019 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος
3. Παντελής Τζωρτζάκης, του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος
4. Απόστολος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
7. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Mέλος
8. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος
9. Απόστολος Ταμβακάκης, του Σταύρου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος
10. Φαίδων Ταμβακάκης, του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος
Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με την από 25-6-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη :
1. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Απόστολος Ταμβακάκης, Μέλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
3. Παντελής Τζωρτζάκης, Μέλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής και πάντως μέχρι την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2021.

SHARE