Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης από τον Άρειο Πάγο και τη Συμμαχία για την Ελλάδα

Πλήρη ανακύκλωση όλων των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών που καταναλώνονται εντός των χώρων και των εγκαταστάσεων που στεγάζονται οι εισαγγελικές υπηρεσίες όλης της χώρας, εφαρμόζει πλέον η εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία, «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»και με τον εθνικό φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

Για κάθε συσκευασία που ανακυκλώνεται, το ανταποδοτικό αντίτιμο ανέρχεται σε 3 λεπτά του ευρώ και πρόκειται να ενισχύσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Επάνοδος». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης που βοηθά στην επαγγελματική κατάρτιση φυλακισμένων και αποφυλακισμένων, την αποκατάσταση, οικονομική συμπαράσταση, καθώς και προετοιμασία και προώθηση της γενικότερης κοινωνικής τους επανένταξης.

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) «Νέοι Ορίζοντες», ως φορέας αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας, που υλοποιεί σχέδιο δράσης προκειμένου άνεργοι αποφυλακισμένοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, θα αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά για ανακύκλωση των συσκευασιών, που καταναλώνονται εντός των εισαγγελικών υπηρεσιών όλης της χώρας, στα «σπιτάκια ανακύκλωσης» αλλά και στα «πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης».

Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου», αποτελεί την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης καινοτόμου δράσης που συνδυάζει τη βοήθεια και την προσφορά, τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τον άνθρωπο, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

 

Από αριστερά: Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών κ. Μωραϊτάκης Ιωάννης, ο Γενικός Διευθυντής της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Συμμαχία για την Ελλάδα κ. Γεώργιος Καλούδης,ο Πρόεδρος του Εθνικού συλλογικού συστήματος Ανταποδοτική Ανακύκλωση κ. Παύλος Ραβάνης, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κυρία Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου,ο Πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Νέοι Ορίζοντες κ. Παν. Φραγκιάς, η Διευθύντρια του Ν.Π.Ι.Δ. Επάνοδος κ. Φωτεινή Μηλιώνη, ο Γενικός Διευθυντής της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης κ. Ηλίας Μουσταΐρας και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών κ. Βαγγέλης Ιωαννίδης
SHARE